Ehdot

1. Yleistä

1.1 Nettiympäristön www.calctab.com omistaja ja haltija on Calctab OÜ (jäljempänä Calctab), kaupparekisterin tunnus 12560218, sähköposti info@calctab.com

1.2 Nettiympäristön käyttöohjeiden noudattaminen on pakollista kaikille www.calctab.com käyttäjille (jäljempänä käyttäjä).

1.3 Calctab pidättää oikeuden muuttaa tai täydentää kyseisiä käyttöehtoja, ilmoittamalla siitä asianosaisille.

1.4 Calctab tarjoaa käyttäjille nettiympäristön, johon käyttäjät voivat merkitä työaikalaskentaan liittyviä tietoja.

1.5 Kaikki viestit ja tiedot kulkevat käyttäjän ja tuntilistan välillä sähköisessä muodossa käyttöehdoissa tai nettiympäristössä määritettyjä yhteystietoja käyttäen.

1.6 Käyttäjä sitoutuu olemaan käyttämättä www.calctab.com nettiympäristöä laittomiin toimintoihin tai petoksiin.

1.7 Käyttäjä vakuuttaa, että käytettäessä Calctab:in tarjoamia palveluja hänen toimittamat tiedot eivät ole eksyttäviä, epätarkkoja tai vääriä, eivät ole ristiriidassa voimassaolevien lakien ynnä muiden säädösten tai hyvien tapojen kanssa.

1.8 Käyttäjä sitoutuu olemaan vahingoittamatta tai häiritsemättä www.calctab.com portaalin normaalia käyttöä ja välttämään tahallisesti vikojen aiheuttamista portaalin serverin tai ohjelmien työssä.

1.9 Käyttäjä sitoutuu pitämään kolmansilta henkilöiltä salassa sivuston käyttämiseksi annettua salasanaa ja käyttäjätunnusta, paitsi silloin, kun käyttäjä on kolmansia henkilöitä valtuuttanut edustamaan itseään palvelua käytettäessä.

1.10 Käyttäjä vakuuttaa, että hän on fyysinen henkilö tai oikeushenkilö, jonka edustajalla on kaikki valtuudet kyseisen oikeushenkilön edustajana ja portaalin käyttäjänä, kyseisen oikeushenkilön nimissä toimijana ja kyseiselle oikeushenkilölle sitovien sopimusten solmijana.

1.11 Calctab on oikeutettu välittömästi poistamaan tietoja, jotka eivät ole oikeita tai eivät noudata hyviä tapoja tai joiden sisältö ei vastaa portaalin kontekstin sisältöä.

1.12 Calctab ei ole vastuussa nettiympäristössä julkistettujen tietojen sisällön oikeellisuudesta, myös nettiympäristössä annettujen tietojen oikeellisuudesta, tarkkuudesta, täydellisyydestä tai ajankohtaisuudesta.

 

 

2. Henkilötietojen käsittelyn periaatteet

2.1 Calctab käsittelee henkilötietoja, joita nettiympäristön käyttäjät ovat tietoja syötettäessä Calctabille toimittaneet. Kerättäviä tietoja käytetään ennen kaikkea käyttäjän tunnistamiseen.

2.2 Calctab kerää ja tallentaa henkilötietoja sähköisessä muodossa tekemällä niistä tarvittaessa otteita myös muussa muodossa.

2.3 Calctab ei luovuta henkilötietoja kolmansille henkilöille eikä julkaise niitä, paitsi käyttöehdoissa säädetyissä tapauksissa.

 

3. Loppusäännökset

3.1 Käyttöehdot astuvat voimaan käyttäjän hyväksymisen jälkeen ja ovat voimassa käyttäjän ja Calctab:in välisissä käyttöehdoissa säädetyn oikeussuhteen voimassaoloaikana.

3.2 Käyttäjä on oikeutettu perääntymään käyttöehdoista 14 päivän kuluessa niiden hyväksymisestä, ilmoittamalla siitä sähköisesti.

3.3 Calctab pidättää oikeuden muuttaa nettiympäristön käyttäjän julkaisemia tietoja tai sulkemaan hänen käyttäjätilinsä ja epäämään häneltä mahdollisuuden rekisteröityä uudestaan käyttäjäksi, mikäli hän laiminlyö käyttäjäehtoja tai niistä aiheutuvia velvollisuuksia, hän on esittänyt vääriä tai eksyttäviä tietoja tai käyttäytyy muuten pahantahtoisesti.

3.4 Nettiympäristön käyttämisestä johtuviin käyttäjän ja Calctab:in välisiin oikeussuhteisiin sovelletaan Euroopan Unionissa voimassa olevia säädöksiä.

3.5 Nettiympäristön käyttämisestä aiheutuneet kiistat käyttäjä ja Calctab pyrkivät ratkaisemaan neuvottelujen kautta. Mikäli sopuun ei päästä, kiistat ratkaistaan säädöksissä säädetyssä järjestyksessä.